Barn med mageproblemer

Barn med mageproblemer

Noe av det verste som finnes er å se at barna dine har det vondt, og mageproblemer kan både være smertefullt og potensielt farlig. En må huske på å utelukke allergi, gi tilstrekkelig med væske samt behandle riktig. I noen tilfeller må du kontakte legen.

Når bør lege kontaktes?

Har barnet ditt vondt i magen, løs mage, oppkast eller diaré? Du bør kontakte lege hvis du er i tvil om barnet ditt kan være dehydrert. Typiske tegn ved moderat dehydrering er nedsatt aktivitet, grå hudfarge, tørre slimhinner, økt puls og vekttap på 5-10 %. Et annet tegn er nedsatt urinproduksjon.

Mageproblemer kan føre til dehydrering som igjen kan føre til sykehusinnleggelse. Dehydrering oppstår oftere for barn under ett år, samt for barn med kroniske sykdommer. Væskeunderskudd måles i ml/kg, og barns lave vekt (og dermed små reserver) er en av årsakene til at barn lettere kan bli dehydrert ved akutt mage-tarmkatarr, eller ved sykdommer som fører til oppkast og diaré.

Forstoppelse og hard mage hos barn går som regel over av seg selv, og det er sjeldent at du må kontakte lege.

Mistenker du at barnet har matallergi, vil det være naturlig å kontakte lege. Les mer om dette lenger ned i denne artikkelen.

Hvilke produkter kan hjelpe?

Det er mange årsaker til at en ønsker å behandle barnet ved kvalme eller magekramper. Har barnet feber eller omgangssyken, eller føler seg trøtt og sliten, ønsker vi som voksne å dempe barnets ubehag.

Her er tre tips for gode produkter som kan hjelpe barn med mageproblemer:

Ved tilfeldig forstoppelse

1) For barn over 6 år vil Pursennid tabletter fungere godt ved tilfeldig forstoppelse.

Mot løs mage

2) For å unngå løs mage på reise er Idoform Travel godt tilpasset barn med sin velsmakende tropiske smak.

3) Vi-Siblin kan brukes til barn helt ned i toårsalderen for normalisering av magen, men må doseres etter legens forskrift. Se pasientinformasjon i Felleskatalogen for mer informasjon.

Er det andre måter å behandle barn på enn voksne?

En må huske å lese pakningsvedlegg og eventuelt legens forskrift ekstra nøye når en gir medisiner til barn. Det samme gjelder hvis en velger å gi smertestillende.

Husk også på at barn ikke er voksne i miniatyr – det er ikke alltid at de forstår at det er viktig å drikke nok væske, og småbarn klarer ikke å fortelle hvor de har vondt. Selv om rent vann er det beste, må du heller gi annen drikke hvis barnet ikke vil ha vann. Det viktigste er at barnet opprettholder væskebalansen.

Vanlige årsaker til at barn blir dårlige i utlandet?

Hygiene er et stikkord for å unngå å bli dårlig i utlandet, og barn er ikke alltid like bevisst på dette. Dårligere håndvask, inntak av iskrem og kontakt med husdyr øker risikoen for å bli smittet. Barn som oppholder seg i svømmebasseng eller på grunt vann i sjøen utsettes også vanligvis for flere bakterier enn oss voksne.

Allergi, intoleranse?

Enkelte mageproblemer har sin årsak i allergier og/eller intoleranse for enkelte matvarer. Symptomene er typiske de samme som for feriemage, og derfor er det viktig å få dette undersøkt. Så mange som mellom 6 og 13 % av barn har matallergi, og det vanligste for barn er å være allergisk overfor kumelk og egg. Les mer om temaet i Norsk legemiddelhåndbok.

Kilder:

Publisert:juli 27, 2020. Sist oppdatert:juli 28, 2020
Publisert juli 27, 2020
Sist oppdatert juli 28, 2020

Disse sidene er ment for helsepersonell