Pinex 500mg tabletter, 20stk

44,90 kr

Reseptfritt legemiddel

Pinex tabletterer et reseptfritt legemiddel til behandling av kortvarige, lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, og muskel- og leddsmerter, for eksempel ved forkjølelse og feber.

Pinex inneholder paracetamol. Virkestoffet paracetamol har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan paracetamol fange opp og uskadeliggjøre visse sterke og vevsirriterende stoffer. Den febernedsettende effekten skyldes påvirkning av varmeregulerende sentre i hjernen.

Vær forsiktig ved samtidig bruk av andre paracetamolholdige legemidler.

Varenummer: 526749

Dosering:
Voksne:
1-2 tabletter à 500 mg 3 ganger i døgnet.

Barn:
Til barn anbefales generelt en enkeltdose på ca. 15 mg/kg, vanlig anbefalt døgndose er 45 mg/kg. Maks. døgndose er 60-75 mg/kg.
Over 40 kg: 1 tablett à 500 mg 3 ganger i døgnet.
25-40 kg: 1 tablett à 500 mg 3 ganger i døgnet.
15-25 kg: 1/2 tablett à 500 mg 3 ganger i døgnet.

Maks varighet av bruk uten medisinsk råd er 3 dager. Minimum tid mellom hver tablett: 4 timer. Oppgitte doser skal ikke overstiges.

Sikkerhetsinformasjon:
Skal ikke brukes sammen med andre preparater som inneholder paracetamol. Ved redusert tilgang på karbohydrat og høyverdig protein er sikkerhetsmarginen for toksiske leverreaksjoner mindre enn ved normal ernæringstilstand. Vedvarende bruk eller maks. doser, spesielt hos pasienter med svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, anoreksi eller feilernæring, medfører økt risiko for leverpåvirkning. Behandling av febertilstander hos barn bør av samme årsak helst være kortvarig. Risiko for nyreskader ved langvarig bruk er ikke utelukket. Forsiktighet bør utvises ved lever- og nyresvikt. Hos pasienter med lavt glutationnivå slik som ved sepsis, kan bruken av paracetamol øke risikoen for metabolsk acidose.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.024 kg
Dimensjoner 11 × 1.9 × 5.5 cm
Manufacturer

Actavis Norway AS

Les pakningsvedlegg

Disse sidene er ment for helsepersonell