SEDIX® legemiddel mot uro og innsovningsvansker

149 kr

Sedix er et reseptfritt legemiddel som demper uro og letter innsovning. Legemidlet virker beroligende på uro, som bekymring, nervøsitet og irritabilitet. Sedix kan derfor også brukes på dagtid. Det er ikke påvist avhengighet ved bruk.

  • Virker beroligende
  • Letter innsovning
  • Ingen påvist avhengighet

Sedix 28 tabl. kr 149

Varenummer: 156375K

Sedix pakningsinformasjon

Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning.

Bruksområde for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på erfaringer fra lang brukstradisjon.

Legemidlet er godkjent av Statens legemiddelverk.

Hver tablett inneholder 200 mg ekstrakt (som tørrekstrakt) fra Passiflora incarnata L., herba (tilsvarerer 700-1000 mg pasjonsblomst). Ekstrasjonsløsemiddel: Etanol 60 % V/V.

Les pakningsvedlegget før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares i originalpakningen.

Dosering

Anbefalte doser for voksne og barn over 12 år er:

For lindring av mild uro: 1 til 2 tabletter morgen og kveld. Dosen kan økes i samsvar med legens eller apotekets anvisninger (maksimalt 8 tabletter per dag).

For å lette innsovning: 1 til 2 tabletter om kvelden, 1/2 time før leggetid.

Svelg tablettene med et stort glass vann. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer eller forverres etter 3 ukers bruk.

Tilvirker:
Tilman S.A.

Norsk representant og fullmektig:
Sana Pharma Medical AS

Tilleggsinformasjon

Dimensjoner 12.5 × 1.7 × 7.1 cm
Les pakningsvedlegg

Du liker kanskje også…

Disse sidene er ment for helsepersonell