Støtte til SOS-barnebyer

20 kr

Om SOS-barnebyer 

SOS-barnebyer er en internasjonal profesjonsorganisasjon med 70 års erfaring i å sikre barn den omsorgen de trenger for å vokse og utvikle seg til selvstendige voksne. Vår målgruppe er barn som har mistet eller lever med stor risiko for å miste omsorg fra familien sin. 

Slik sikrer vi barn den omsorgen de trenger 

  • Vi styrker familier i krise slik at de selv kan gi barna sine god omsorg. 
  • Vi etablerer nye, trygge familier til barn som trenger det. 
  • Vi jobber for at ethvert land skal ha nødvendige samfunnsstrukturer og beskyttelsesmekanismer som sikrer barn en oppvekst med god omsorg. 

 

Vi i PulsApotek, sammen med SOS-barnebyer, er opptatt av at alle barn skal ha god helse. Ditt bidrag vil gå dirkete til at barn i hele verden skal få bedre helse ved at: 

  • Vi styrker familier som står i fare for å kollapse; gjennom utdeling av matvarer, hygieneprodukter og informasjonskampanjer for å forebygge smitte 
  • Vi sikrer utdanning ved å dele ut skolemateriell til barn som er hjemme, men vi er bekymret for at millioner av barn ikke kommer tilbake til skolen 

 

Ønsker du å vite mer om arbeidet til SOS-barnebyer?

Les mer her: https://www.sos-barnebyer.no/  

 

Varenummer: 1

Disse sidene er ment for helsepersonell